Årsmötet 2021

Klubben har hållit sitt (uppskjutna) årsmöte utomhus vid klubbstugan 1 juni 2021. Mötet avslutades som brukligt i gemenskap med smörgåstårta.

Avgående ordförande Carl-Olof Hagberg samt sekreterare Jan-Åke Andersson avtackades för sitt goda arbete i styrelsen. 

Thomas Olsson lämnade under mötet sin post efter mångårigt arbete i valberedningen.

Styrelsen 2021 ser ut som följer:

Ordförande: Gustav Johansson.

Kassör: Lars-Ove Larsson.

Sekreterare: Annika Hagberg.

Ledamot: Erland Stigsson.

Ledamot: Robin Nilsson.

Ledamot: Per Christensson.

Ledamot: Carl-Olof Hagberg.

Suppleant: Sven Hansen.

Suppleant: Alexander Glavsjö.

Valberedningen: Thomas Waldenström.

Valberedningen: Bernt Broo.

Revisor: Göran Wiklander.

Suppleant: Rune Olsson.

Sedan tidigare har beslutats att vi inte kommer jobba för Tossebergsracet 2021 pga rådande pandemi, det har varit mycket osäkert om det kommer vara möjligt att arrangera tävlingar i höst så vi kommer lägga krutet på en tävling 2022 istället.

En grillkväll genomfördes enligt tradition den första tisdagen i juli, även denna gång med vackert väder och alltid trevligt umgänge. 

Under årsmötet diskuterades en eventuell resa med studiebesök samt gokartresa till ex Kristinehamn.