STYRELSEN

Ordförande:
Thomas Waldenström
Fäviken SM
Vice ordförande:
Carl-Olof Hagberg
carl-olof
Kassör:
Lars-Ove Larsson
Lars-Ove Larsson
Sekreterare:
Jan-Åke Andersson
Jan-Ake Andersson
Ledamöter:
Carl-Johan Nyström
Caj
Erland Stigson
erland
Per Christensson
Possa
Suppleanter:
Gustav Johansson
_11__Gustav_Johansson
Lasse Ahlström

Motorsport i hjärtat av Fryksdalen