Alla inlägg av Annika Hagberg

Tossebergsracet 2018

Planeringen för årets backtävling uppför Tossebergsklätten pågår för fullt. Datum är satt till  söndag den 16 september. Vi håller på med att söka tillstånd, ta kontakt med markägare osv.

Det går åt ett gött gäng funktionärer till ett sånt här arrangemang, hör av dig om du har möjlighet att hjälpa till. Stort eller smått! Vi påminner om att klubbens aktiva behöver göra en arbetsinsats för att få möjlighet att ta del av ev förarersättningar för året.

På bilden syns tävlingskommittén diskutera tävlingen under mötet den 19 juni.

Möte ang Tosseberg

Grillkväll tisdag 3 juli 19:00

Vi bjuder in alla medlemmar samt andra som hjälpt till på olika sätt under året till vår grillkväll vid klubbstugan, Elofsrud. Hjärtligt välkomna!
(Kl 18 träffas tävlingskommittén för en avstämning av planeringen för Tossebergsracet 2018.)

Årsmötet 2018

Vid årsmötet den 15 april valdes följande styrelse:

Ordförande: Carl-Olof Hagberg

Ledamöter: Lars-Ove Larsson, Erland Stigsson, Robin Nilsson.

Ledamöterna Jan-Åke Andersson, Gustav Johansson och Per Christensson står för omval nästa år.

Suppleanter: Sven Hansen, Annika Hagberg.

Revisor: Göran Wiklander. Suppleant Rune Olsson.

Valberedningen: Thomas Olsson, Thomas Waldenström.

Månadsmöten 2018

Välkommen till klubbstugan i Elofsrud på månadsmöte den första tisdagen i varje månad kl19! Under vinterhalvåret träffas vi hos Cajs bilverkstad.

(Utom i april, ersätts av årsmöte. Juli, annan aktivitet tex grillkväll. December, annan aktivitet, tex luciafika.)

Värdar för mötena:

Januari   Per Hagberg

Februari  Thomas Olsson

Mars   Carl-Olof Hagberg

April   Årsmöte, styrelsen

Maj   Thomas Waldenström

Juni   Margareta Christensson

Juli   Annan aktivitet

Augusti   Annika Hagberg

September   Peter Fredriksson

Oktober   Erik Waldenström

November   Lars-Ove Larsson

December   Annan aktivitet