Årsmötet 2018

Vid årsmötet den 15 april valdes följande styrelse:

Ordförande: Carl-Olof Hagberg

Ledamöter: Lars-Ove Larsson, Erland Stigsson, Robin Nilsson.

Ledamöterna Jan-Åke Andersson, Gustav Johansson och Per Christensson står för omval nästa år.

Suppleanter: Sven Hansen, Annika Hagberg.

Revisor: Göran Wiklander. Suppleant Rune Olsson.

Valberedningen: Thomas Olsson, Thomas Waldenström.