KLUBBENS HISTORIA

FMK i nuvarande skepnad bildades 1994, då både tankar på en motorklubb på lite närmare håll och en rallytävling uppför ”Sätterbacken” i Bäckebron, strax söder om Västra Ämtervik, funnits en tid.  Motorsportfolket i bygden var då knutna till klubbar runtomkring, som till exempel Munkfors MC, Kils Motorklubb och MK Ratten i Torsby.

Drivande i denna fråga var Åke ”Lackar’n” Andersson och han blev den nystartade klubbens första ordförande i några år. Han efterträddes av Anders Oskarsson och Carl-Olof Hagberg.
Erik Waldenström blev klubbens sekreterare redan vid start och höll i pennan ända fram till 2015, då han avgick, för att släppa fram en ungdom i styrelsen.
Bertil Johansson var klubbens första kassör under några få år. Han efterträddes av Carina Waldenström, som fram till sin för tidiga död 2010, tillsammans med Carl-Olof Hagberg var de drivande i klubben.

När klubben så återuppstått, hörde två äldre män av sig, Karl-Erik Söderberg och Roland Johansson, som också blev klubbens hedersmedlemmar fram till deras död. De berättade att Fryksdalens Motorklubb bildades första gången redan 1924! På den tiden existerande inte Svenska Bilsportförbundet, utan klubben var ansluten till KAK.
Troligen var klubbens första ordförande Agronom Erik Grönkvist och sekreterare var Stud. Sven Vitalis.
Det visade sig att man redan på 20- och 30-talet, arrangerade landsvägsrallyn, rallyn uppför Fryksdalshöjden och även på Fryken vintertid.
FMK anno 1924 hade en mycket speciell ordförandeklubba, i form av en vevstake. I texten på vevstaken framgår det att klubben startades 1924. Klubban fick bilda loggotypen till det nya Fryksdalens MK.
Denna gamla, nästan antika klubba överlämnades till dagens
FMK, där den förvaltas och hanteras av sittande ordförande.

Här har vi samlat gamla dokument från den gamla goda tiden:
Fryksdalens Motorklubb medlem i Kungliga Automobil Klubben
Inbjudan Frykenloppet 1924
Inbjudan Frykenloppet 1925

Buick Roadster 1928, KAK vintertävling
Så här kunde en tävlingsbil se ut 1928. Bilen är en Buick Roadster som deltar i KAK:s vintertävling.

Inbjudan Frykentävlingen 1930
Inbjudan Vårtävling 1931

Motorsport i hjärtat av Fryksdalen