Alla inlägg av Annika Hagberg

Årsmötet 2018

Vid årsmötet den 15 april valdes följande styrelse:

Ordförande: Carl-Olof Hagberg

Ledamöter: Lars-Ove Larsson, Erland Stigsson, Robin Nilsson.

Ledamöterna Jan-Åke Andersson, Gustav Johansson och Per Christensson står för omval nästa år.

Suppleanter: Sven Hansen, Annika Hagberg.

Revisor: Göran Wiklander. Suppleant Rune Olsson.

Valberedningen: Thomas Olsson, Thomas Waldenström.

Månadsmöten 2018

Välkommen till klubbstugan i Elofsrud på månadsmöte den första tisdagen i varje månad kl19! Under vinterhalvåret träffas vi hos Cajs bilverkstad.

(Utom i april, ersätts av årsmöte. Juli, annan aktivitet tex grillkväll. December, annan aktivitet, tex luciafika.)

Värdar för mötena:

Januari   Per Hagberg

Februari  Thomas Olsson

Mars   Carl-Olof Hagberg

April   Årsmöte, styrelsen

Maj   Thomas Waldenström

Juni   Margareta Christensson

Juli   Annan aktivitet

Augusti   Annika Hagberg

September   Peter Fredriksson

Oktober   Erik Waldenström

November   Lars-Ove Larsson

December   Annan aktivitet